Archowum tagów: spałowanie

maj 26 2011

Tu był jeleń

W bezpośrednim sąsiedztwie budowanej ambony rośnie młody jesion. Widać, smakuje on jeleniom, które w poszukiwaniu karmy zimą uszkadzają korę młodych drzew liściastych i iglastych. Dzieje się tak zazwyczaj wskutek niedostatecznej ilości wykładanej karmy soczystej w okresie zimowym. Ale kto wie? Może „ostrzył” sobie zęby na coś zupełnie innego.  Straty w drzewostanach są niekiedy bardzo duże w łowiskach, gdzie jest nadmierna koncentracja zwierzyny płowej. Każdy duży kompleks leśny ma obliczoną pojemność łowiska, zależną od charakteru upraw i możliwości wyżywieniowej danego środowiska. Do tak określonej pojemności dostosowuje się plan łowiecko-hodowlany i pozyskania zwierzyny.  Wykonanie planu pozyskania jest podstawowym warunkiem nie obciążania koła łowieckiego karami za szkody w drzewostanie powstałe wskutek spałowania (uszkodzenia drzew). Jeżeli jednak plan nie zostanie wykonany, a uszkodzenia przekraczają znośny gospodarczo poziom, wtedy Nadleśnictwo może wystąpić do koła łowieckiego o częściową rekompensatę poniesionych strat, proporcjonalnie do stopnia niewykonania planu.