Archowum tagów: niszczenie

Maj 15 2011

Pielęgnacja poletek

Gdy ktoś zada Ci pytanie, czym różni się poletko łowieckie od działki rolnej, uprawianej dla uzyskania wysokiego plonu, odpowiadaj: poletko różni się przede wszystkim tym, że musi być uprawiane staranniej, niż działka rolna. Nasze poletka usytuowane są zwykle na śródleśnych polanach, otoczone pasem chwastów i ziół, które corocznie plonując obficie zasilają nasze poletka w nasiona z gęstością nasion większą, niż wynosi siew roślin uprawnych. Dlatego też, uprawki przedsiewne należy stosować częściej, niż zwykle czyni to rolnik. Bronowanie ciężką broną wczesną wiosną odsłania korzenie uciążliwych chwastów, które na powierzchni gruntu wysychają i giną. Inne chwasty jednoroczne i wieloletnie ulegają znacznej redukcji, a dwu lub trzykrotne bronowanie w odstępach dziesięciodniowych redukuje ich ilość o około 80 procent. Bronowanie lekką broną, wykonane po wschodach zbóż powoduje rozkrzewienie się roślin i dalsze niszczenie chwastów. Rozrost krzewinek zbóż powoduje zakrycie powierzchni gleby i utrudnia wschody i wegetację roślin niepożądanych. Nie czerpią one wówczas z wysianych nawozów, które w pełni pochłania nasza uprawa.  Ważną czynnością w sytuacjach, kiedy nie wykonaliśmy w pełni uprawek przedsiewnych, jest ręczne niszczenie chwastów za pomocą prostych, dostępnych każdemu narzędzi. Do najbardziej uciążliwych chwastów na naszych poletkach jest dziki krwawnik, roślina o korzeniach i liściach podobnych do chrzanu, rdest ptasi, mięta pieprzowa, wszelkiego rodzaju osty i pokrzywa. Są to rośliny dwuliścienne i w uprawach zbóż można je niszczyć herbicydami działającymi selektywnie. Wszędzie tam, gdzie wykonano wsiewki innych roślin (koniczyna, lucerna, saradela i inne), zabieg ten jest niedopuszczalny, bowiem razem z chwastami zginą wschody wsiewek. Na moim poletku wsiano w uprawę owsa lucernę, w związku z tym chwasty trzeba było zniszczyć ręcznie, gracką, jaką każdy działkowicz powinien mieć. Trzeba to robić co jakiś czas. Każde następne odradzanie się chwastów będzie słabsze, a z czasem część z nich zginie.
Pamiętajmy zatem, jeśli poletko ma przynieść zamierzony efekt, nie oszczędzajmy na przygotowaniu przedsiewnym poletek i nie szczędźmy wysiłku wtedy, kiedy okaże się, że chwasty mają się na poletku zupełnie dobrze, może nawet lepiej, niż roślina podstawowa.  Jeżeli nie włożymy swojej pracy we właściwą uprawę poletka, nasze działania można nazwać czystą pozoracją, że coś się niby robi, a co przynosi czyściusieńką stratę w postaci zerowego efektu naszych działań.